Lwowska Izba Przemysłowo-Handlowa oraz Chrzanowska Izba Gospodarcza podpisały umowę w sprawie współpracy i współdziałaniu. 17 listopada 2015 roku Dmytro Aftanas, prezes LIPH oraz Stefan Adamczyk, prezes Chrzanowskiej Izby Gospodarczej (Polska) podpisali umowę o współpracy i współdziałaniu.

Strony przewidują długoterminową współprace w ramach rozwoju działań handlowych i produkcyjnych, świadczenia usług, stworzenia wspólnych firm oraz inwestycji, promocji towarów i usług na terytorium obwodu Lwowskiego, województwa Małopolskiego, a także Unii Europejskiej.

Umowa przewiduje również poszukiwanie inwestorów w Polsce i w Ukrainie, przyciąganie przez obie organizacje instrumentów finansowych z UE na rozwój biznesu i współpracę między przedsiębiorcami obu krajów.Także, w celu ułatwienia rozwoju produkcji, handlu i świadczenia usług przez MŚP z Małopolski i obwodu Lwowskiego, Izby będą organizować wspólne wystawy biznesowe.

W celu zapewnienia realizacji Umowy kierownictwo obu organizacji zobowiązuje się do utrzymywania regularnych kontaktów roboczych. W szczególności, przeprowadzane będą okresowe spotkania i konsultacje dla firm na tematy wspólnych projektów na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w regionach Lwowskim oraz Małopolskim.
lc1

lc2