Od 1 lipca 2015 r. piwo włączono do wykazu napojów alkoholowych. Oznacza to, że od w/w daty producenci piwa stracili możliwość reklamowania swoich wyrobów w radiu i telewizji w ciągu dnia oraz możliwość rozmieszczania reklam zewnętrznych. Zakaz reklamowania piwa dotyczy również nadruków na meblach, parasolach oraz innych gadżetach reklamowych. Ponadto zakazem objęty został sponsoring drużyn sportowych. Od 1 lipca br. obowiązuje również procedura licencjonowania produkcji piwa, handlu detalicznego i hurtowego oraz obowiązek uzyskiwania certyfikatów zgodności produktu, a także licencji na import i eksport piwa. W ocenie ekspertów ukraińskich wprowadzenie w/w zmian doprowadzi do eliminacji z rynku małych producentów, a także mocno uderzy w dużych producentów piwa (w związku z brakiem licencji na eksport koncern Carlsberg zmuszony został do wstrzymania eksportu piwa z Ukrainy).

W dniach 17-19 września 2015r. odbędą się w Rydze ósme Międzynarodowe Targi Medyczne, na których prezentować się będą wystawcy z m.in. państw bałtyckich, Rosji, Niemiec, Szwajcarii, etc. Targi odbywają się tylko raz na dwa lata i jest to idealna okazja do zaprezentowania własnych produktów oraz usług, a także do zaznajomienia się z rynkami bałtyckimi i ich specyfiką.

Impreza przeznaczona jest dla wszystkich gałęzi medycyny, a udział w niej wezmą reprezentanci branży medycznej, producenci sprzętu, lekarstw, lekarze oraz instytucje biznesowe.Odbędą się także warsztaty i panele dotyczące najnowszych trendów światowych, produktów i usług istotnych dla branży medycznej. Przedstawiciele firm, instytucji medycznych, rządu oraz organizacji około biznesowych będą wymieniać się wiedzą oraz doświadczeniem.

 

Więcej informacji: http://www.bt1.lv/medbaltica/?link=10000000

To już dwudziesta edycja targów związanych z gastronomią i żywnością, największą tego typu imprezą w krajach bałtyckich. Będzie można zapoznać się z najnowszymi trendami w branży, zaprezentowane zostaną najnowsze produkty, będzie możliwość zawiązania nowych relacji biznesowych. Nieocenioną będzie szansa prezentacji wyrobów własnych, ale także zorientowania się w sytuacji gospodarczej oraz perspektywach rynku.

 

Targi odbędą się w Rydze, w dniach 2-5 września 2015r.  Więcej informacji: http://www.bt1.lv/bt1/rigafood/?link=10000000

     Główny Urząd Statystyczny przekazał dane o wynikach polskiego eksportu w pierwszej połowie bieżącego roku. Wartość sprzedaży (liczona w cenach bieżących) wyniosła 301,7 mld zł (72 mld euro), co oznacza wzrost o 6,4 proc., a import 289,8 mld zł (69,1 mld euro), i wzrost o 1,1 proc. r/r. Polska uzyskała dodatnie saldo wymiany towarowej (ok.12 mld zł -2,9 mld euro).

Czytaj więcej...

Małopolska została Europejskim Regionem Przedsiębiorczości 2016. Ten prestiżowy tytuł to nagroda Komitetu Regionów przyznawana tym regionom, które przedstawiły najbardziej przyszłościowe w Europie wizje rozwoju przedsiębiorczości.

Czytaj więcej...