Małopolska została Europejskim Regionem Przedsiębiorczości 2016. Ten prestiżowy tytuł to nagroda Komitetu Regionów przyznawana tym regionom, które przedstawiły najbardziej przyszłościowe w Europie wizje rozwoju przedsiębiorczości.

Żaden polski region nie otrzymał jeszcze tego wyróżnienia. Nagrodę odebrał w czwartek w Brukseli marszałek Marek Sowa. Towarzyszyli mu radni województwa Stanisław Barnaś, Grzegorz Biedroń i Bogusław Sonik.
Europejski Region Przedsiębiorczości (ERP) to wyróżnienie, które jest przyznawane przez Komitet Regionów od 2009 roku. W te sposób są nagradzane te regiony UE, które wyróżniają się wybitną i innowacyjną strategią przedsiębiorczości – niezależnie od ich wielkości, zamożności czy kompetencji. Regiony, które przedstawią najbardziej wiarygodny, przyszłościowy i obiecujący plan działania, otrzymują w danym roku tytuł Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości (ERP). W tym roku tytuł trafił do trójki najlepszych – Małopolski, Glasgow i Lombardii.

– Dołączyć do grona Europejskich Regionów Przedsiębiorczości to dla nas ogromny zaszczyt. Nagroda cieszy tym bardziej, że od początku jej istnienia, Małopolska jest pierwszym polskim województwem, który zdobywa ten tytuł. To dowód na to, że polskie regiony mogą nareszcie porównywać się z europejskimi, pomimo tego, że te często przewyższają nas poziomem PKB i potencjałem inwestycyjnym. Znaleźć się w jednym gronie z Glasgow i Lombardią to dowód na docenienie naszego dorobku i ciężkiej pracy, która przynosi coraz widoczniejsze rezultaty –podkreślał w trakcie uroczystości marszałek Marek Sowa dodając, że w ostatnich latach PKB w Małopolsce wzrósł o prawie 30 proc.– Stale rośnie też liczba przedsiębiorstw, które chcą w naszym regionie prowadzić swoją działalność. Spada bezrobocie i wzrasta poziom wynagrodzeń – tu dynamika w ostatnich latach wyniosła 30,4%. Mało

polska w ostatnich latach zmieniła się nie do poznania. Cieszę się, że ten fakt oraz działania zmierzające do rozwoju przedsiębiorczości w Małopolsce zostały dostrzeżone i nagrodzone przez Komitet Regionów –zakończył Sowa.

sowa1

Warto podkreślić, że tytuł Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości (ERP) to wyróżnienie, które daje realne korzyści i ogromną promocję Małopolski na arenie międzynarodowej. Po pierwsze, jest wyraźnym sygnałem dla wszystkich państw członkowskich UE, że działania Małopolski na rzecz rozwoju przedsiębiorczości mają akceptację Komitetu Regionów i Komisji Europejskiej. To w oczywisty sposób przekłada się na awans Województwa Małopolskiego do pozycji lidera, który może stanowić dla innych regionów przykład, jak działać by np. skutecznie zachęcać przedsiębiorców do inwestowania na własnym obszarze.

– Ten tytuł to możliwość zaprezentowania na szeroką skalę naszych działań zmierzających do rozwoju przedsiębiorczości w Małopolsce i tym samym podzielenia się z innymi regionami naszym doświadczeniem. Małopolska stawia na budowanie silnego partnerstwa pomiędzy samorządem, przedsiębiorcami i nauką, efektywnym wdrażaniu funduszy europejskich oraz wsparciu przedsiębiorczości na każdym etapie rozwoju poszczególnych firm. W kolejnych latach będziemy kłaść szczególny nacisk na rozwój nowoczesnych technologii w biznesie, ponieważ widzimy tutaj ogromną szansę dla Małopolski. Nasz region ma doskonały potencjał w tej dziedzinie – znakomity kapitał ludzki, zaplecze infrastrukturalne oraz silną społeczność start-upową –twierdzi marszałek Marek Sowa.

Przynależność do elitarnej sieci Europejskich Regionów Przedsiębiorczości to także kolejny element, który umocni pozycję Małopolski na arenie międzynarodowej jako wiarygodnego partnera, z którym warto prowadzić ciekawe i przyszłościowe projekty. A atrakcyjnych dla inwestorów dziedzin, w których Województwo Małopolskie się specjalizuje (tzw. inteligentne specjalizacje) jest naprawdę sporo. To m.in. nauki o życiu (life sciences); zrównoważona energia; technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT); chemia; produkcja metali i wyrobów metalowych oraz wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych; elektrotechnika i przemysł maszynowy; przemysły kreatywne i czasu wolnego.

Jak podkreślał w Brukseli marszałek Marek Sowa, Małopolska nie zmarnuje szansy jaką na promocję województwa daje tytuł Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości 2016. Już są planowane wydarzenia, dzięki którym uda się zawiązać współpracę z innymi regionami z sieci ERP, co z pewnością przełoży się też na wymierne skutki gospodarcze. Władze Małopolski chcą też zaprosić przedstawicieli Komisji ECON na wyjazdowe posiedzenie do Krakowa.

Warto dodać, że tytuł ERP 2016 to nie kolejne ważne wyróżnienia, jakie w ostatnim czasie zdobyła Małopolska. Województwo znalazło się m.in. na szczycie rankingu FDI Europejskich Miast i Regionów Przyszłości 2014/2015 ogłoszonym przez Financial Times.

Więcej o konkursie Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości

Tytuł Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości (ERP) jest przyznawany co roku trzem regionom Unii Europejskiej. W skład jury ERP wchodzą: Komitet Regionów (Gabinet Przewodniczącego), Komisja Europejska (Dyrekcja Generalna ds. Polityki regionalnej i miejskiej, Dyrekcja Generalna ds. Rynku wspólnego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego), Parlament Europejski, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny oraz Eurochambres, UEAPME i Social Economy Europe. 

W ciągu roku od przyznania tytułu, jury będzie systematycznie nadzorować wdrażanie opisanych w aplikacji działań w zwycięskich regionach: oprócz Małopolski, w tej edycji konkursu nagrodę otrzymały Lombardia i Glasgow. 

Przy ocenie kandydatur brane są pod uwagę takie kryteria jak: implementacja postanowień programuThe Small Business Act for Europe, wspieranie przedsiębiorczości, optymalne wykorzystanie funduszy UE i innych środków publicznych, realizacja zasad zrównoważonego rozwoju i promowanie swoich działań. Celem projektu jest rozwój prężnych, proekologicznych i przedsiębiorczych regionów w Europie oraz realizacja celów strategii „Europe 2020”.

Konkurs jest organizowany od 5 lat. Jak dotąd to zaszczytne wyróżnienie otrzymało 15 europejskich regionów: Murcja, Kerry, Brandenburgia, Trnawa, Helsinki-Uusima, Katalonia, Styria, Dania Południowa, Nord-Pas-de-Calais, Brabancja Północna, Marche, Flandria, Wspólnota Walencka, Irlandia Północna i Lizbona. Małopolska jest pierwszym polskim regionem wyróżnionym w tym konkursie.